Technologie

Struto technologie

Struto je unikátní systém pro výrobu netkaných textilií formou termicky pojeného kolmého kladení vláken. Takovým způsobem vytvořená vlákenná vrstva se vykazuje zvýšenou odolností, zotavitelností, objemností a vzdušností. Díky struto technologii působí struktura výrobku extrémně uspořádaně. Tato technologie zabezpečuje lepší vlastnosti textilních roun, než-li polyuretanové pěny nebo standardní textilie s horizontálně kladeným vláknem.

  • Lepší funkční vlastnosti výrobků – objemnost, odolnost, zotavitelnost, izolační vlastnosti
  • Možnost zpracovávat všechny typy vláken včetně recyklovaných; přírodní i syntetické materiály
  • Snadná recyklovatelnost a dobré hygienické vlastnosti výrobků v porovnání například s polyuretanovou pěnou

Ostatní technologie

Klasická termická pojení

Obvyklá technologie tepelně pojených textilních vláken, která jsou kladena vodorovně. Umožňuje výrobu standardních technických roun pro širokou škálu použití od geotextilií, přes izolace, filtry, výplně až po podšívky.

Technologie vpichování

Tradiční způsob mechanického zpracování textilních vláken, který formou propichování vytváří tenká a pevná technická rouna. Naše know-how umožňuje touto technologií výrobu vysoce kvalitních izolačních, ochranných, tlumících a separačních materiálů.

Možnosti následného zpracování rouna

Natavování

Natavováním povrchu vrstev vyrobených z termoplastických vláken se dosáhne neprodyšnosti textilie a výrazného zpevnění.

Pojení ultrazvukem

Ultrazvukové pojení textilie se používá jako náhrada šití. Využívá se ke spojování různých typů textilních vrstev, například pro výrobu podšívek.