Informace pro akcionáře

21. 9. 2018
Představenstvo společnosti Jilana a.s. po ukončení dodatečné lhůty prohlašuje nepředložené akcie za neplatné. Celé oznámení je uvedeno zde.

 

31. 8. 2018
Společnost Jilana a.s. oznamuje dodatečnou lhůtu k odevzdání dosud nepředložených akcií, která činí 15 dní. Celé oznámení je uvedeno zde.

 

22. 8. 2018
Hlavní akcionář společnosti Jilana a.s. oznamuje den uplatnění práva na dorovnání od vytěsněného akcionáře. Celé oznámení je uvedeno zde.

 

28. 6. 2018
Valná hromada společnosti schválila nucený přechod akcií společnosti na hlavního akcionáře. Notářský zápis usnesení byl v obchodním rejstříku uveřejněn dnešního dne a je k nahlédnutí zde.

 

24. 5. 2018
Představenstvo akciové společnosti Jilana a.s. svolává řádnou valnou hromadu na den 26. 6. 2018 v 8:00 hod. v sídle společnosti. Pozvánka a program jednání zde.