Vysoká odolnost
vůči stlačení
a zotavitelnost
po zatížení
Výrazná objemnost
a zároveň větší
lehkost
Velká variabilita užitných vlastností díky širokému spektru vláken
Plná recyklovatelnost
a dobré hygienické
vlastnosti