Technologie struto

Struto je unikátní systém pro výrobu kolmo kladených netkaných textilií, kde takovým způsobem vytvořena vlákenná vrstva vykazuje rapidně zvýšenou odolnost vůči stlačení a deformaci a vysoký stupeň zotavitelnosti po zatížení. Elastické zotavení u této technologie je vyšší než-li u polyuretanových pěn nebo standardních textilií s horizontálně kladeným vláknem.

Technologie struto rovněž zásadním způsobem vylepšuje vlastnosti netkané textilie s ohledem na její filtrační vlastnosti. Výhodou je procesem výroby dosažená velká filtrační plocha, vysoká odlučivost i jímavost proti ostatním klasickým materiálům. Struto struktura je extrémně uspořádaná a díky tomu dochází k zachycování částic i když vzduch volně prochází filtračním médiem. To má za následek vysokou jímavost při nízké tlakové ztrátě

Technologie Struto Detail

Hlavní výhody:

  • Lepší funkční vlastnosti - objemnost, odolnost vůči stlačení, dobrá zotavitelnost po zatížení, tepelně izolační vlastnosti, měkčící schopnost
  • Stačí použít méně vlákenného materiálu pro získání srovnatelných vlastností
  • Možnost zpracovávat všechny typy vláken včetně recyklovaných, přírodní i syntetické materiály
  • Snadná recyklovatelnost a dobré hygienické vlastnosti výrobků v porovnání například s polyuretanovou pěnou

Technologie termického pojení

Technologie termického pojení je založena na mykání a tepelném pojení vláken. Při teplovzdušném pojení se zpracovává nejčastěji směsová vlákenná vrstva připravená ze směsi základních a pojivých vláken. Vlákenná vrstva s pojivem prochází horkovzdušnou pojící komorou s cirkulujícím horkým vzduchem. Po roztavení se pojivo přeskupuje a formuje spoje mezi vlákny. Technologií teplovzdušného pojení lze zpevňovat téměř jakákoliv základní vlákna.

Technologie vpichování

Vpichování je jedním z nejstarších a dosud nejrozšířenějších způsobů zpevňování vlákenných vrstev. Byl vyvinut v minulém století jako náhrada plstění.

Podstatou vpichování je provazování vlákenné vrstvy svazky vláken vzniklými přeorientací části vláken účinkem průniku jehel s ostny. V průběhu vpichování dochází také k podstatné redukci tloušťky vlákenné vrstvy, k výrazné přeorientaci všech vláken a ke změnám délky i šířky útvaru.

Míra zpevnění vlákenné vrstvy souvisí mimo jiné s počtem vpichů na jednotku plochy vrstvy. Produkce stroje je tedy funkcí počtu jehel v jehelné desce a dosažitelné frekvence jehelné soustavy. Přitom síla působící na každou jehlu v okamžiku jejího průchodu vrstvou může být značně vysoká – až 10 N.

Pojení ultrazvukem

Zařízení pro ultrazvukové technologie byla původně vyvinuta jako náhrada šití. Využívá se ke spojování různých typů textilních vrstev, případně k pojení.

Základními výhodami ultrazvukového pojení jsou:

  • vysoké výrobní rychlosti
  • využití základního termoplastického materiálu současně jako pojiva